Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Lista med frågor

Tryck på övre pilen för att slå på mätaren. Den blinkande testremsesymbolen visas på displayen. Tryck på och håll ned pil ner tills set-up visas på displayen. Timtalet blinkar.   Tryck på pil upp för att öka timtalet eller tryck på pil ner för att minska timtalet. Tryck på och håll ned pil upp för att bekräfta timtalet och gå till nästa fält. Minuttalet blinkar.  Tryck på pil upp för att öka minuttalet eller tryck på pil ned för att minska minuttalet. Upprepa steg 3 för att justera varje fält.  När du har ställt in årtalet trycker du på och håller ned pil ned tills den blinkande testremsesymbolen visas för att spara inställningarna.
1. Ta ut batteriet/batterierna (+kodchipet*) 2. Håll on/off knappen intryckt i 10 sek (inget synligt sker i displayen, ingen data går förlorad) 3. Sätt tillbaka batteriet/batterierna (+kodchip*) 4. Starta igång Accu-Chek blodsockermätaren 5. Bekräfta tid&datum *Accu-Chek Aviva Nano och äldre modell av Accu-Chek Aviva
Nej, blodsockermätaren kalibreras på fabriken och behöver därefter inte kalibreras. Teststickan genomgår en plasmakalibrering när den kommer i kontakt med bloddroppen.  Om man inte litar på mätaren och de värden som visas, vill vi att man tar kontakt med kundsupporten för vidare undersökning. I de fall man önskar kontrollera mätaren så kan man testa den med kontrollösning, som i sin tur mäter de höga resp. låga värdena. Kontrollvätskan finns att köpa via Accu-Chek kundsupport för 85,00 kr exkl. moms.
Accu-Chek- infusionsset har en låsanslutning som möter international standard och som används mycket inom bioteknik. Våra set passar på alla Accu-Chek- pumpar samt på andra pumpar som möter samma standard.
Ja, med hjälp av en Accu-Chek USB kabel. Se FAQ för DMS.
Accu-Chek testremsor: Se utgångsdatum på testburken. Accu-Chek Mobile teskassett: Se utgångsdatum på förpackningen samt öppnad förpackning håller i 90 dagar.
Kontrollera batteriet som första steg samt batterimärke. I vissa fall kan mätaren dra slut på interna batteriet om batterierna är svaga eller om mätaren ev. har reagerat på elektromagnetiska störningar.  I många fall hjälper det med en återställning av interna batteriet. Se nedan instruktioner för en elektronisk omstart.
Ja, med hjälp av en Accu-Chek USB kabel. Se FAQ för DMS.
Accu-Chek kontrollvätska går att beställa via Accu-Chek kundsupport: https://www.accu-chek.se/kontakta-oss 
En beställning av ett nytt kodchip görs via vår kundsupport, här: https://www.accu-chek.se/kontakta-oss
Accu-Chek Mobile adapter är kostnadsfri för dig som använder en Accu-Chek Mobile blodsockermätare.  För beställning är du välkommen att skicka in dina adressuppgifter samt  serienumret som finns på mätarens baksida och börjar med U1.
Vi rekommenderar högkvalitativa batterier av ett känt märke; t.ex. Duracell, Panasonic, Energizer, Varta. Köp ej batterier som kommer i storpack eller är uppladdningsbara.
Accu-Chek Aviva har numera ett svart universalt kodchip som inte längre behöver bytas med varje testburk.  Kodchipet stannar kvar i mätaren och har kod 111.
https://www.accu-chek.se/sites/g/files/iut1131/f/microsites/mysugr/docs/mySugr_snabbguide_anslut_en_accu-chek_matare_till_mySugr_android.pdf
Ja förutsatt att testkassetten fortfarande har oanvända test och är inom 90-dagars perioden. Accu-Chek Mobile blodsockermätaren räknar ner dagarna och kan identifiera om testkassetten är inom förbrukningstiden.
På mätarens vänstra långsida finns en USB-port; ta bort skyddet och koppla adaptern till mätaren.  Se video: https://www.accu-chek.se/blodsockermatare/mobile/videos
Det rekommenderade stickdjupet beror på följande faktorer:  Användarens hud: Ju mjukare och tunnare huden är, desto grundare bör djupinställningen vara. Vid blodprov: Ju mer blod som krävs, desto djupare bör den valda inställningen vara. Det optimala insticksdjupet är en kombination av båda. Börja alltid med låg inställning när du använder Accu-Chek FastClix blodprovstagare för första gången. Ändra till en högre inställning tills du känner att blodvolymen är rätt.
Accu-Chek Aviva Nano har numera ett svart universalt kodchip som inte längre behöver bytas med varje testburk.  Kodchipet stannar kvar i mätaren och har kod 111.
Nej
Ta kontakt med din diabetessköterska för mer information.
Kontrolltestet innehåller två flaskor som kontrollerar de höga resp. de låga värdena.  Testet genomförs på samma sätt som ett normalt blodsockertest men med applicering av kontrollvätskan.  Resultaten ska hamna inom de angivna intervall som står utskrivna på testremseburken. För Accu-Chek Mobile blodsockermätare visar mätaren om resultatet är godkänt eller ej.
Förutsatt att händerna har tvättats och testremsorna inte är utgångna, så kan man lita på sin mätare.  Det är normalt att resultaten avviker lite, vilket kallas för normal variabilitet. Likaså är det viktigt att värdena man  jämför är inom loppet av 15 min och tagna från samma mätare. Om man fortfarande är osäker eller har fler frågor är ni välkommna att ta kontakt med vår kundsupport.
En AST-kåpa kan beställas kostnadsfritt från vår kundsupport. Du är välkommen att skicka in din beställning till  oss via detta formulär: https://www.accu-chek.se/kontakta-oss
Nej, blodprovstagaren får endast användas för individuellt bruk pga smittorisk.   
https://www.accu-chek.se/sites/g/files/iut1131/f/microsites/mysugr/docs/mySugr_snabbguide_anslut_en_accu-chek_matare_till_mySugr_android.pdf
Ja, om mätaren används för blodsockertest.  Starta igång Accu-Chek Instant med hjälp av mätarknappen. I displayen visas ditt senaste testresultat. Håll mätarknappen intryckt i några sekunder tills bluetooth-symbolen försvinner.
Teststickan är skyddad och blir inte förstörd. Notera att det är viktigt att ha rena och torra fingrar vid hantering.  Har man Accu-Chek Mobile blodsockermätare ska man inte onödigt röra på reaktionsfältet, utan endast när bloddroppen ska appliceras.
Ja, Accu-Chek Mobile testkassett behöver förbrukas inom 90 dagar efter att den satts in i Accu-Chek Mobile blodsockermätare.  Blodsockermätaren känner av när kassetten sätts in och räknar ner dagarna.  Accu-Chek Mobile kontrollerar även om utgångsdatumet är giltigt.  Ett meddelande visas i displayen vid 10 dagar innan utgångsdatum samt 5, 2 och 1 dag innan. 
Kontrolltest rekommenderas om man misstänker att mätaren ger felaktiga blodsockerresultat.  Ta kontakt med Accu-Chek kundsupport vid misstanke om felaktiga blodsockerresultat för vidare felsökning.
Håll on/off knappen intryckt i några sekunder tills mätaren hoppar till set-up läge.  Timmen blinkar i vänstra hörnet, ställ in med pilknapparna och hoppa vidare till nästa steg genom att trycka på  on/off knappen. Följ alla steg och håll sedan on/off knappen intryckt i några sekunder.  https://youtu.be/ri3se_sp0LU 
https://www.accu-chek.se/male-bludsukker/tesning-pa-alternativa-stallen-ast
Kontrollera batterimärke, samt testa att genomföra en elektronisk omstart. Om det inte hjälper, ta kontakt med Accu-Chek kundsupport.
Testa i två olika fingrar inom max 10 minuter och notera tidspunkt och blodsockervärde.  Kontakta Accu-Chek kundsupport om det är avvikande och höga differenser i resultaten. 
Accu-Chek Mobile kontrollvätska: Engångstest Accu-Chek övriga blodsockermätare: 3 månader vid öppnad förpackning.
Håll on/off knappen intryckt i några sekunder tills mätaren hoppar till set-up läge.  Timmen blinkar i vänstra hörnet, ställ in med pilknapparna och hoppa vidare till nästa steg genom att trycka på on/off knappen.  Följ alla steg och håll sedan on/off knappen intryckt i några sekunder. Länka till video. 
När mätaren är avstängd trycker du på pil ner för att titta på det senaste blodsockerresultatet. Du ser När mätaren är avstängd trycker du på pil ner för att titta på det senaste blodsockerresultatet. Du ser tid och datum för testet högst upp på displayen. Fortsätt att trycka på pil ner för att titta på tidigare sparade testresultat, från det nyaste till det äldsta. Tryck på pil upp för att förflytta dig tillbaka från äldre till nyare sparade testresultat.tid och datum för testet högst upp på displayen. Fortsätt att trycka på pil ner för att titta på tidigare sparade testresultat, från det nyaste till det äldsta. Tryck på pil upp för att förflytta dig tillbaka från äldre till nyare sparade testresultat.
Smärta vid infusionsområdet kan vara ett tecken på att du använder ett set som inte penetrerar till ett djup som passar dig. Detta kan speciellt påverka barn eller smala användare. Om du använder Accu-Chek TenderLink- infusionsset, försök att justera införingsvinkeln. För 90 gradiga införingsset, prata med din läkare om vilka möjligheter det finns att byta till en annan sorts nål eller kanyllängd.
Accu-Chek- infusionsset har en låsanslutning som möter international standard och som används mycket inom bioteknik. Våra set passar på alla Accu-Chek- pumpar samt på andra pumpar som möter samma standard.
Accu-Chek- infusionsset har en låsanslutning som möter international standard och som används mycket inom bioteknik. Våra set passar på alla Accu-Chek- pumpar samt på andra pumpar som möter samma standard.
Vid behov, använd en fuktig trasa med 70% rengöringsalkohol (Använd endast Isopropanol eller ethanol).  Rengör endast blodprovstagarens utsida samt kåpans insida. Låt torka ordentligt. Rengör inte lansett-trumman. 
Nej, det är inte möjligt att radera värden. 
Smärta vid infusionsområdet kan vara ett tecken på att du använder ett set som inte penetrerar till ett djup som passar dig. Detta kan speciellt påverka barn eller smala användare. Om du använder Accu-Chek TenderLink- infusionsset, försök att justera införingsvinkeln. För 90 gradiga införingsset, prata med din läkare om vilka möjligheter det finns att byta till en annan sorts nål eller kanyllängd.
Beställning av ett nytt kodchip görs via vår kundsupport, här: https://www.accu-chek.se/kontakta-oss
Accu-Chek- infusionsset har en låsanslutning som möter international standard och som används mycket inom bioteknik. Våra set passar på alla Accu-Chek- pumpar samt på andra pumpar som möter samma standard.
Ett antal konsumentprodukter eller beläggningsmaterial innehåller olika sorters mjukgörande ämnen för att göra materialet mjukare. Sådana material är kända för att framkalla allergiska reaktioner eller för att till och med vara cancerogena. Mjukgörande ämnen används oftast i PVC. Eftersom Accu-Chek- infusionsset är PVC-fria kan vi utesluta att mjukgörande ämnen, så som DEHP och DBP, används.
Ett antal konsumentprodukter eller beläggningsmaterial innehåller olika sorters mjukgörande ämnen för att göra materialet mjukare. Sådana material är kända för att framkalla allergiska reaktioner eller för att till och med vara cancerogena. Mjukgörande ämnen används oftast i PVC. Eftersom Accu-Chek- infusionsset är PVC-fria kan vi utesluta att mjukgörande ämnen, så som DEHP och DBP, används.
Ett antal konsumentprodukter eller beläggningsmaterial innehåller olika sorters mjukgörande ämnen för att göra materialet mjukare. Sådana material är kända för att framkalla allergiska reaktioner eller för att till och med vara cancerogena. Mjukgörande ämnen används oftast i PVC. Eftersom Accu-Chek- infusionsset är PVC-fria kan vi utesluta att mjukgörande ämnen, så som DEHP och DBP, används.
Smärta vid infusionsområdet kan vara ett tecken på att du använder ett set som inte penetrerar till ett djup som passar dig. Detta kan speciellt påverka barn eller smala användare. Om du använder Accu-Chek TenderLink- infusionsset, försök att justera införingsvinkeln. För 90 gradiga införingsset, prata med din läkare om vilka möjligheter det finns att byta till en annan sorts nål eller kanyllängd.
Ett antal konsumentprodukter eller beläggningsmaterial innehåller olika sorters mjukgörande ämnen för att göra materialet mjukare. Sådana material är kända för att framkalla allergiska reaktioner eller för att till och med vara cancerogena. Mjukgörande ämnen används oftast i PVC. Eftersom Accu-Chek- infusionsset är PVC-fria kan vi utesluta att mjukgörande ämnen, så som DEHP och DBP, används.
Smärta vid infusionsområdet kan vara ett tecken på att du använder ett set som inte penetrerar till ett djup som passar dig. Detta kan speciellt påverka barn eller smala användare. Om du använder Accu-Chek TenderLink- infusionsset, försök att justera införingsvinkeln. För 90 gradiga införingsset, prata med din läkare om vilka möjligheter det finns att byta till en annan sorts nål eller kanyllängd.