Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sjukvårdspersonal – mer information

Nedan finner du användbara länkar

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket: https://www.tlv.se/

Röda Boken: http://www.dagensdiabetes.info/images/filer_att_ladda_ner/RoDBoK-compressed.pdf

Diabetolognytt, SFD: http://diabetolognytt.se/

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) https://www.swenurse.se/diabetesnurse/

Nationella Diabetesteamet (NDT) https://www.diabetes.se/om-oss/samverkan/ndt/

Diabetesförbundet: https://www.diabetes.se/

Nationella programrådet för diabetes: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html

EASD: https://www.easd.org/

ATTD: http://www.attd.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.Wk58AYVwGEc