Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes får man när graviditetshormoner och viktökning hindrar kroppen från att använda insulinet på normalt sätt. Denna typ av diabetes kan förekomma hos kvinnor som inte haft diabetes tidigare. Graviditetsdiabetes kan drabba så många som 7 procent av alla gravida kvinnor.  Denna typ av diabetes försvinner oftast efter att barnet har fötts.

Graviditetsdiabetes kan leda till högt blodtryck hos modern och hög födelsevikt hos barnet. Det finns också en risk att utveckla typ 2-diabetes i framtiden, både för moder och barn. Dessutom kan barnet löpa hög risk för övervikt under barndomen.  Du kan minska dessa risker genom att hålla en lagom vikt, vara fysiskt aktiv och välja hälsosam mat. Även amning kan minska barnets risk att få typ 2-diabetes. Tala med din läkare om att göra upp en plan över vilka kontroller som passar dig och ditt barn.

Att vara gravid och ha diabetes är numera inget problem. Risken för barnadödlighet är idag på samma nivå som hos kvinnor utan diabetes.

Diabetes under graviditeten kan vara av tre olika typer:

  • Typ 1-diabetes (finns oftast redan före graviditeten)
  • Typ 2-diabetes (finns oftast redan före graviditeten)
  • Graviditetsdiabetes (uppstår under graviditeten och försvinner oftast efteråt)

Tidigare existerande diabetes (både typ 1 och typ 2):

Planering är viktigt

Eftersom en lyckad graviditet är beroende av att blodsockret är så normalt som möjligt är det viktigt att man är väl reglerad redan innan man blir gravid. Ett säkert preventivmedel gör det lättare att planera en graviditet, och det är viktigt. Innan man blir gravid bör man ha haft ett så gott som normalt HbA1c (gärna under 7,5 procent) i några månader. Det kan kräva att man lägger om kosten och insulindoseringen. Innan du blir gravid bör du också få ögonen och njurarna (urinen) undersökta. Alla kvinnor som planerar att skaffa barn bör äta folsyra 0,4 mg dagligen i minst en månad innan de blir gravida och under den första delen av graviditeten. Det kan förhindra vissa missbildningar.

Typ 1-diabetes

Insulinbehovet under graviditeten

Insulinbehovet varierar under graviditeten. Hos de flesta sjunker det den första tiden. Många märker först att de är gravida genom att de får fler känningar av lågt blodsocker. En del får kraftiga insulinkänningar eller insulinchock under de första månaderna. Det är inte farlig för barnet, men det är viktigt för den gravida kvinnan att undvika kraftiga känningar, särskilt på natten. Under den sista delen av graviditeten stiger oftast insulinbehovet. Omedelbart efter förlossningen sjunker insulinbehovet till under den nivå som var före graviditeten. Därför måste man hela tiden ställ in insulindosen. Det är viktigt att man själv testar sitt blodsocker och har regelbundna kontakter med läkare.

[1] American Diabetes Association. (Amerikanska diabetesförbundet) Graviditetsdiabetes mellitus Diabetesbehandling 2003;26:S103-S105. Källa . http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/26/suppl_1/s103.

[1] Internationella diabetesfederationen. Vem får diabetes? Källa .http://www.idf.org/home/index.cfm?unode=3B96880C-C026-2FD3-87046988B851BC00

Kost under graviditeten

Små och täta måltider gör det lättare att uppnå god blodsockerkontroll. Rikligt tillskott av kolhydrater är viktigt, gärna i form av grovt bröd. Kaloribehovet ökar något under den sista halvan av graviditeten och man måste se till att få i sig riktigt med vitaminer, järn och kalk genom att äta mycket grönsaker och frukt. Det är också klokt att ta fiskleverolja.

Typ 2-diabetes

De allra flesta med typ 2-diabetes bör ta insulin under graviditeten. Man använder inte blodsockersänkande tabletter under graviditet. Insulinbehovet stiger även vid typ 2-diabetes under den sista halvan av graviditeten och en del måste ta stora doser insulin, särskilt om de var överviktiga före graviditeten. Vissa invandrare, i synnerhet från Pakistan och Sri Lanka, har lätt att få typ 2-diabetes. Vid typ 2-diabetes kan det vara klokt att undvika snabba kolhydrater som pasta och ris och i stället äta rikligt med grönsaker och grovt bröd och ta vitamintillskott.

Källa: www.diabetes.no

[1] American Diabetes Association. (Amerikanska diabetesförbundet) Graviditetsdiabetes mellitus Diabetesbehandling 2003;26:S103-S105. Källa . http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/26/suppl_1/s103.

[1] Internationella diabetesfederationen. Vem får diabetes? Källa .http://www.idf.org/home/index.cfm?unode=3B96880C-C026-2FD3-87046988B851BC00