Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Insulinpumpsbehandling

Vad är en insulinpump?

En insulinpump är en liten enhet som levererar insulin 24 timmar om dygnet. Insulinet går från en ampull i pumpen, genom ett infusionsset och in under huden. En insulinpump erbjuder många möjligheter som du inte har tillgång till vid pennbehandling. Våra insulinpumpar Accu-Chek Combo och Accu-Chek Insight kan dessutom gömmas under kläderna och hanteras diskret via fjärrkontroll. Pumpen och fjärrkontrollen kommunicerar via tvåvägs Bluetooth – säkert och enkelt.

Ampuller
Våra fjärrkontrollspumpar har en ampull med insulin. Ampullen till Accu-Chek Combo rymmer 315 enheter insulin och är godkänd för användning i insulinpump upp till sex dygn innan den behöver bytas. Till Accu-Chek Insight finns förfyllda insulinampuller med 160 enheter insulinför snabbt och smidigt byte – och mindre risk för luftbubblor.

 

Infusionsset
Infusionssetet förbinder pumpen med kroppen. Det består av en smal slang med en mjuk, flexibel teflonkanyl eller en stålkanyl som man sticker in i underhuden och fäster med en häfta. Kanylen behöver bytas varannan eller var tredje dag beroende på vilken typ du använder. Accu-Chek infusionsset finns i flera olika varianter och med olika kanyl- och slanglängder, så att du kan placera pumpen där du vill och få maximal rörelsefrihet i alla situationer. Alla infusionsset går att koppla isär, om du skulle vilja ta bort insulinpumpen tillfälligt, t.ex. när du idrottar.

 

Bilden till vänster visar alternativa områden för placering av kanylen till infusionssetet

 

Bära insulinpumpen
De flesta av våra användare väljer att bära pumpen dold under kläderna och sedan hantera den via fjärrkontrollen. Våra fodral och bälten möjliggör många olika placeringar och erbjuder även möjligheten att byta placering för att alltid ha pumpen i säkert förvar vid dagens olika aktiviteter.

För mer information om fodral till insulinpumpen, klicka här »

 

Varför skall jag välja insulinpump?

Insulinpumpsbehandling hjälper till att göra livet med diabetes  mer obegränsat. Du som användaren erbjuds fler möjligheter och det blir enklare att anpassa insulindosen till det aktuella behovet.

Flerdosbehandling kräver att man alltid kommer ihåg att ta med sig insulin, att man tar injektioner flera gånger om dagen och ibland kanske i situationer där man skulle vilja vara mer diskret. Som förälder eller hjälpare till ett barn med diabetes kan det vara jobbigt att behöva inkräkta på barnets integritet med flera injektioner om dagen. Vid flerdosbehandling har man inte heller samma möjlighet att justera det långverkande insulinet för att kunna hantera oväntade händelser i vardagen eller att kunna anpassa måltidsdoserna till måltidens sammansättning.

För rätt person kan livet med en insulinpump bli betydligt enklare och mindre begränsat. Pumpen bärs tryggt och säkert nära kroppen, exempelvis i ett tygfodral som hakas på bh:n eller byxlinningen. Den har ett infusionsset med en kanyl som sätts i subkutan vävnad. Pumpen levererar en kontinuerlig och justerbar dos insulin.  Med fjärrkontrollen kan du bland annat enkelt testa ditt blodsocker, få råd om korrigerings- och måltidsdoser och ge insulin utan att pumpen behöver tas fram.

Du måste inte längre injicera flera gånger per dag, vilket bidrar till att det blir enklare att leva ett mer obegränsat liv. Du behöver fortfarande vara uppmärksam på vad du äter och hur du motionerar – men användandet av en insulinpump låter dig göra detta mer spontant.

En insulinpump gör det enkelt för dig att på ett effektivt sätt hantera olika vardagssituationer som t ex att äta på andra tider, oregelbundna arbetstider, varierande aktivitetsgrad och ändringar i blodsockernivåer orsakade av hälsohändelser såsom t ex motion, stress, hormonförändringar eller sjukdom.

 

Bilden föreställer visar det normala behovet av insulinutsöndring. Vid insulinpumpsbehandling är det enklare att anpassa insulindoseringen till det under dygnet varierande behovet.

Insulinpumpbehandling blir ett allt vanligare alternativ för personer med diabetes när flerdosbehandling med injektioner inte ger optimal kontroll. Flera studier visar på dokumenterat förbättrad metallisk kontroll, kraftigt minskad risk för svår hypoglykemi och komplikationer bland insulinpumpsanvändare. Insulinpumpar används av alla åldersgrupper, inte minst barn, ungdomar, gravida och kvinnor som planerar graviditet. Användandet av insulinpump har visat sig betydligt förbättra den metaboliska kontrollen hos barn under 10 år.

Nedan följer några av de fördelar som pumpbehandling kan ge:

 • Stabilare diabeteskontroll, lägre HbA1c-värden och färre tillfällen med hypoglykemi (lågt blodsocker)
 • Ökad livskvalitét och möjlighetet till fler justeringar, exempelvis när du motionerar eller har oregelbundna tider
 • Du kan äta när du vill och smidigt och diskret dosera insulin när det behövs
 • Du kan träna/delta i fysisk aktivitet när du känner för det – utan att behöva planera lika mycket i förväg
 • Du kan gå och lägga dig tidigt och ta sovmorgon utan att behöva ställa klockan för att injicera insulin
 • Direkt i fjärrkontrollen eller via dataöverföring får du och ditt diabetesteam en unik möjlighet att utvärdera allt som har med din behandling att göra

Vilken insulinpump passar mig?

Att leva ett så obegränsat liv som möjligt och samtidigt ha kontroll på blodsockervärdena är en utmaning. Fjärrkontrollspumparna Accu-Chek Combo och Accu-Chek Insight kan på många olika sätt hjälpa till att underlätta vardagen med diabetes. Fjärrkontrollen gör det enklare för dig som förälder att sköta ditt barns diabetes, utan att behöva lyfta på barnets kläder, störa under måltiden eller i leken. Möjligheten att justera det långverkade insulinet (basaldosen) med kort framförhållning i kombination med råd om måltids- (bolus-) och/eller korrigering doser gör det enklare att anpassa insulintillförseln till det faktiska behovet. Dessutom hjälper bolusrådet till att hantera insulinbehov vid olika hälsohändelser så som t ex motion och sjukdom. På fjärrkontrollens färgskärm är det enkelt att analysera all information kring diabetesbehandlingen varsomhelst, närsomhelst. Accu-Chek Insight har touchscreen med zoomfunktion och anpassningsbar användarmeny, lika lätt att hantera som en smartphone.

Fjärrkontrollspumparna Accu-Chek Combo och Accu-Chek Insight bidrar till ett mindre begränsat liv med ökad möjlighet till spontanitet, inte bara för familjer som lever med diabetes utan även för ungdomar och vuxna som har diabetes.
 
Barn

 • Föräldrar/dagispersonal kan diskret dosera bolus utan att störa barnet
 • Föräldrar kan enkelt analysera information direkt i fjärrkontrollen
 • Lägsta basaldos 0.05 enheter/timme (Accu-Chek Combo) resp. 0,02 enheter/timme (Accu-Chek Insight), båda ökningsbara i så små steg som 0.01 enheter
 • Säker kommunikation mellan pump och fjärrkontroll via Bluetooth
 • Robust design
 • Möjlighet till knapplås

Tonåringar

 • Enkelt och smidigt byte – Accu-Chek Insight kan användasanvänds med förfyllda insulinampuller
 • Möjlighet att vara diskret med din diabetes – analysera data och dosera bolus utan att ta fram pumpen
 • Modern design och lättnavigerad meny – Accu-Chek Insight liknar en smartphone.
 • Behandlingsstöd som hjälper användaren att ta eget ansvar. Accu-Chek Insight har instruktionsfilmer direkt på skärmen
 • Stort utbud av accessoarer

Vuxna

 • Passar in i vardagen – du behöver inte ta fram pumpen
 • Lättanvänt och kliniskt beprövat bolusråd
 • Du kan analysera data varsomhelst, närsomhelst
 • Accu-Chek Insight har mjuka former och elegant design – lätt att bära under kläderna

Skillnader jmf med pennbehandling

Varför skall jag välja insulinpump?

Insulinpumpsbehandling heter officiellt ”kontinuerlig subkutan infusion av insulin” (CSII) och efterliknar bukspottkörtelns naturliga produktion genom att kontinuerligt tillföra insulin till din kropp och extra doser när du behöver det (genom knapptryckning på fjärrkontrollen/insulinpumpen).

När du använder insulinpump, behöver du inte längre injektioner. Istället förser pumpen din kropp med den mängd insulin du behöver via en subkutan kanyl (under huden).

Låt oss titta närmare på olika strategier för insulinbehandling och olikheter mellan personer som inte har diabetes, personer med flerdosbehandling (dagliga injektioner) och personer som använder insulinpump.

Personer som inte har diabetes
För en person som inte har diabetes avger bukspottkörteln regelbundet små mängder insulin till kroppen för att reglera blodsockernivåerna.

Diagrammet visar insulinproduktion i bukspottkörteln hos en person som inte har diabetes. Produktionen är hög precis efter att man har ätit, lägre mellan måltider och som lägst på natten.

Pennbehandling/flerdosbehandling
Vid flerdosbehandling injicerar du själv insulin så ofta som fem eller fler  gånger om dagen. Man använder ett långtidsverkande insulin för att täcka grundbehovet och ett snabbverkande insulin för att uppfylla behovet i samband med måltid eller vid korrigering av höga blodsockervärden (bolus).

Diagrammet visar insulinleverans vid behandling med flera insulininjektioner per dag.

Flerdosbehandling ger inte samma kontinuerliga och precisa insulinleverans som en insulinpump kan erbjuda. Insulinpumpsbehandling är den metod som bäst kan efterlikna insulinutsöndringen hos en person som inte har diabetes.

Insulinpumpsbehandling
Med insulinpumpen kan du programmera en basaldos (dvs den mängd insulin du behöver för att täcka  ditt grundläggande behov av insulin) timme för timme och anpassa den till dina personliga behov.

Du kan lägga till en bolus för att uppfylla insulinbehovet i samband med en måltid eller vid korrigering av ett högt blodsockervärde. Du kan även tillfälligt minska eller öka din basaldos när du t ex sportar eller är sjuk.

Det här diagrammet visar insulinleverans med en insulinpump.

Att använda  insulinpump gör det enklare att klara av vardagliga utmaningar i diabetesbehandlingen. Insulinpumpen hjälper till att göra livet med diabetes mer obegränsat.

Viktiga nyckelord

Basaldos, bolus och korrigeringsbolus

Vad är en basaldos?
Basaldosen är den mängd insulin som din kropp behöver oberoende av mat du ätit, dvs den mängd insulin som du behöver för att täcka det grundläggande insulinbehovet. Basaldosen är inte konstant över dygnet utan följer en naturligt varierande biorytm. Vanligtvis är behovet lägst på natten och vid fysisk aktivitet.

Basaldosprofilen för ett dygn varierar från person till person. Innan du börjar med insulinpumpsbehandling behöver ditt insulinbehov kartläggas tillsammans med diabetesteamet för att därefter kunna bestämma hur just din basaldosprofil ska ska se ut.

Pumpen programmeras efter ditt personliga behov och levererar insulin så ofta som var tredje minut för att efterlikna bukspottkörtelns naturliga funktion så mycket som möjligt. Låta dig sova, träna och äta och leva ditt liv så som du vill, så obegränsat som möjligt.

Vad är en bolus? 
Ungefär hälften av det totala insulinbehovet utgörs av basaldosen. Den andra halvan består av kompletterande doser, sk bolusar. Precis som vid injektionsbehandling behöver du mäta blodsockret och uppskatta hur många kolhydrater du ska äta. Skillnaden är att bolusen inte ges med injektion eller penna. Istället doserar du insulinet diskret via fjärrkontrollen eller direkt genom att knappa på pumpen om fjärrkontrollen inte är med.

Vad är är en korrigeringsbolus? 
En korrigeringsbolus skiljer sig lite från en måltidsbolus. Det är en dos insulin som ges för att sänka tillfälligt höga blodsockervärden. Höga blodsockervärden kan bero på exempelvis för lite måltidsinsulin, stress, sjukdom eller minskad fysisk aktivitet.

Dela

Ämne