Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Mönsteranalys

Bättre diabeteskontroll: Se mer än bara en siffra
När man följer upp din diabetes används HbA1c-värdet som mått på hur du ligger till i genomsnitt. Men räcker det med en siffra för att få god diabeteskontroll? Hur kan du få klarast möjliga bild? Nederst på den här sidan beskrivs bland annat verktyget Accu-Chek 360°-visning som du kan ladda ned, skriva ut och använda när du vill göra en analys av ditt blodsockermönster. Verktyget är gratis och vi rekommenderar att du använder det som tillägg till det du använder idag. Fyll i det och ta med det vid nästa besök hos läkare/sjuksköterska så har ni en bra grund för att utvärdera din behandling.

Ladda ned här

 • HbA1c-värdet ger en indikation på din blodsockerkontroll under de senaste 2–3 månaderna, men det har sina begränsningar.1
 • HbA1c säger inte allt om hur blodsockret varierar under en dag.2

Personer med samma HbA1c-värde kan ha olika svängningar i sitt blodsocker.3

Blodsockernivån påverkas av alla aktiviteter.
Svängningar i blodsockernivån kan orsakas av följande:

 • Fysisk aktivitet2
 • Den mat du äter2
 • Hälsotillstånd2
 • Läkemedel2

Svängningar i blodsockernivån kan vara skadligt.4 5 6

 • Blodsockertoppar efter måltider (så kallad postprandiell hyperglykemi) kan öka risken för diabeteskomplikationer t.ex. hjärtsjukdom.4
 • Dramatiska blodsockerfall (så kallad hypoglykemi) kan innebära allvarliga risker för hälsan, till exempel kognitiva dysfunktioner (beteendeförändringar) och koma.6
 • Mönsteranalys kan bidra till att påvisa skadliga svängningar i blodsockernivån.
  Mönsteranalys är en systematisk tolkning av strukturerade blodsockermätningar över tid, som leder till att man kan sätta in lämpliga åtgärder.1 Det handlar om mycket mer än att bara registrera blodsockervärden. Mönsteranalys kan också visa om blodsockervärdet ligger för högt eller för lågt på kurvan.

  Fördelar med mönsteranalys

 • Du kan få en bättre förståelse av din sjukdom. Mönsteranalysen visar till exempel sambandet mellan den mat du äter varje dag och blodsockerstigningen.2
 • Din läkare kan upptäcka risker lättare och förutse skadliga episoder med lågt blodsocker.6
 • Läkaren får möjlighet att förbättra din diabeteskontroll och behandling.3
 • Hur gör man en mönsteranalys?

  Blodsockervärdena måste mätas på ett strukturerat sätt.4

 • Du kan t.ex. mäta blodsockret 7 gånger om dagen i 3 dagar.
 • Gör mätningarna vid olika tider på dygnet, t.ex. på morgonen direkt när du har vaknat och sedan två timmar efter måltiderna.
 • Tala med din läkare om hur du kan få ut mesta möjliga av den strukturerade blodsockermätningen.
 • Läkaren kan analysera blodsockermönstret i fyra enkla steg:

 • Steg 1: Avvikelser i blodsockermönstret upptäcks.
 • Steg 2: Antalet avvikelser och när de förekommit fastställs.
 • Steg 3: Möjliga orsaker undersöks.
 • Steg 4: Beslut fattas om vilka åtgärder som ska sättas in.

Mönsteranalys bidrar till bättre diabetesbehandling.9

Accu-Chek®-systemen bidrar till att förenkla den strukturerade blodsockermätningen.
Accu-Chek®-systemen hjälper dig att mäta och spara viktig information om dina blodsockervärden.

 1.  Påminnelser om mätning

Visuella signaler och ljudsignaler från Accu-Chek®-systemet påminner dig om när det är dags att göra en mätning. Ställ in att du vill ha påminnelser efter måltider på:

 • ACCU-CHEK MOBILE
 • ACCU-CHEK AVIVA
 1. Skilja mellan värden före och efter måltid*

Måltidsmarkörerna gör det enkelt att se vilka värden som gäller före och efter måltider.

 1. Kontrollera medelvärdena för långsiktig kontroll

Medelvärden för 7, 14 och 30 dagar ger en översikt över din diabeteskontroll på lång sikt.

Andra fördelar med Accu-Chek®-systemen

 • Användarvänlig design för enkel egenkontroll av blodsockret
 • Snabb och noggrann mätning med endast ett litet blodprov
 • Exakta resultat

Accu-Chek®-systemen underlättar en strukturerad blodsockermätning med användarvänliga verktyg, t.ex. funktioner för påminnelser och flaggning.

Accu-Chek®-systemen kan göra mönsteranalyserna enklare.
    
Använd Accu-Chek® analysverktyg för att visa blodsockervärden för att:

 • förstå sjukdomen bättre
 • förbättra diabetesbehandlingen

Accu-Chek® 360°-visning
Ger en bild av blodsockervärdena med ett enkelt, pappersbaserat verktyg. Klicka på bilden till vänster för att ladda ned en pdf som du kan skriva ut och använda.

Ladda ned här

Accu-Chek® Smart Pix avläsningsenhet
Plug-&-play-läsare för alla Accu-Chek®-apparater utan installation av programvara. Har ett stort urval rapporter som du kan anpassa efter dina behov.

Detaljerad och meningsfull information bidrar till bättre diabetesbehandling.

1 Jeffcoate SL. Diabetes control and complications: the role of glycated haemoglobin, 25 years on. Diabetic Medicine. 2004; 21: 657-665.

2 Dailey G. Assessing Glycemic Control With Self-monitoring of Blood Glucose and Hemoglobin A1c Measurements. Mayo Clin Proc. 2007;82(2):229-236

3 Zaccardi F. et al. Glycemic risk factors of diabetic vascular complications: the role of glycemic variability. Diabetes Metab Res Rev. 2009; 25: 199–207

4 Ceriello A. et al. Guideline for management of postmeal glucose. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 2008; 18: 17-33

5 M onnier L et al. Activation of Oxidative Stress by Acute Glucose Fluctuations Compared With Sustained Chronic Hyperglycemia in Patients With Type 2 Diabetes.JAMA. 2006;295:1681-1687 Cox DJ et al. Prediction of Severe Hypoglycemia. Diabetes Care. 2007; 30:1370–1373

6 Hirsch IB et al. Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) in Insulin- and Non–Insulin-Using Adults with Diabetes: Consensus Recommendations for Improving SMBG Accuracy, Utilization, and Research. Diabetes Technology & Therapeutics. 2008; 10: 419-439

7 Childs B, Laan R. Development of a novel bG analysis system for episodic bG monitoring in persons with type 2 diabetes. Poster (0427-P) presented at: American DiabetesAssociation; June 5-9, 2009; New Orleans Monitoring Data from Non–Insulin-Treated Type 2 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics. 2009; 11: 283-291

8 Polonsky WH et al. Primary Care Physicians Identify and Act upon Glycemic Abnormalities Found in Structured, Episodic Blood Glucose Monitoring Data from Non–Insulin-Treated Type 2 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics. 2009; 11: 283-291

9 Schnell O et al. Consensus Statement on Self-Monitoring of Blood Glucose in Diabetes. Diabetes, Stoffwechsel und Herz 4/2009; 18: 285-289

10 Monnier L, Colette C, Lapinski H, Boniface H. Self-monitoring of blood glucose in diabetic patients: from the least common denominator to the greatest common multiple. Diabetes Metab. 2004; 30: 113-119