Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Juridisk Information & integritetsmeddelande

All information som finns på denna hemsida har noggrant kontrollerats. Vi försöker komplettera och uppdatera denna information regelbundet. Vi kan dock inte garantera att den är fullständig, korrekt och helt uppdaterad.

Webbsidan är optimerad för Microsoft Internet Explorer (version 7.0 uppåt) och Mozilla Firefox (version 3.6 uppåt). För att säkerställa att sidorna visas korrekt måste Javascript och Flash-plugin optimeras för en skärmupplösning på 1280x960 pixlar.

© Roche Diabetes Care. Alla rättigheter förbehållna.

Publicerad av: Roche Diabetes Care Sverige Besöksadress: Arvid Tydéns allé 7, 171 69 Solna. Postadress: Box 1228, 171 23 Solna. Kontakt: https://www.accu-chek.se/kontakta-oss

Roche Diabetes Care kan inte ge någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, angående noggrannheten och / eller fullständigheten av den information som anges eller citeras här. Användare av denna hemsida inser att de använder det och därmed sammanhängande webbplatser helt och hållet på egen risk och att varken Roche eller någon annan part som medverkar vid sammanställningen av uppgifterna är ansvarig för direkt, indirekt eller följdskada som orsakats. Den här webbplatsen innehåller produktinformation riktade mot olika målgrupper. Det kan innehålla produktinformation som inte är tillgänglig eller giltig i ditt landsting.

Länkar
Länkar till tredje parters sidor tillhandahålls endast för bekvämlighetens skull. Vi uttrycker ingen åsikt om innehållet på tredje parters sidor och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för all information från tredje part och användningen av sådan information. Alla användare samtycker till att åtkomst till och användning av webbplatsen eller av andra webbplatser som den länkar till och dessa webbplatsers innehåll sker på egen risk.

Varumärken
Alla varumärken som listas är upphovsrättsskyddade. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK-GUIDE, ACCU-CHEK-INSTANT ACCU-CHEK MOBIL, ACCU-CHEK AVIVA , ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU- CHEK SPIRIT COMBO, och FASTCLIX är varumärken som tillhör Roche.