Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Blodprovstagning

Egenkontroll av blodsockret är mycket viktigt för att minska risken för senkomplikationer av diabetes.1 Den dagliga översikten över ditt blodsocker ger dig chans att vidta rätt åtgärder och få optimal kontroll. Sen är det ju alltid lättare att motivera sig till att testa när man vet att det inte kommer att göra särskilt ont.

På vilket annat sätt kan du på bara några sekunder få veta vad som sker i din kropp?

Det är därför vi har sammanställt denna lista med tips som minskar ”aj”-faktorn.

  • Stick på sidan av fingertoppen där den är tjockast, inte mitt på. Mitten på fingertoppen, där du har ditt fingeravtryck, är full av nervtrådar.2 Fingertopparna är ju den del av kroppen vi använder för att känna på olika saker. Alltså, stick inte mitt på fingertoppen utan stick på sidan så att du inte på grund av smärta avstår från att mäta ditt blodsocker.
  • Byt stickställe. Det är lätt att man fortsätter sticka i samma finger och på samma plats hela tiden, men det är en vana man bör sluta med. Använd alla fingrarna (utom pekfinger och tumme).
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Ett extra plus är att det varma vattnet ökar blodtillförseln till fingrarna och gör det lättare att få ut blod.3
  • Håll huden mjuk. Om du använder fuktighetskräm regelbundet håller du händerna mjuka och då blir det enklare att mäta blodsockret. Kom bara ihåg att använda en kräm utan alkohol eller parfym. Fråga apotekspersonalen eller sjukvårdspersonalen om råd om det behövs.
  • Låt tyngdkraften göra sitt. Tryck inte på eller ”mjölka” fingret - låt armen hänga längs sidan av kroppen och skaka eventuellt lite på den för att få ut blodet i händerna. Om det blir nödvändigt kan du försiktigt ”mjölka” fingret, men tryck inte hårt.3
  • Skaffa dig en vibrationsfri blodprovstagare. Det är bara Accu-Chek-blodprovstagaren med den patenterade Clixmotion-tekniken som inte vibrerar, varken när lansetten går in eller ut ur vävnaden. Detta är viktigt för att huden inte ska skadas.4 Stick inte djupare än du behöver. Med Accu-Chek-blodprovstagaren kan du välja mellan 11 olika stickdjup.
  • Testa på alternativa ställen. Fråga sjukvårdspersonalen om du kan göra detta.5

1 American Diabetes Association. "Standards of Medical Care in Diabetes." Diabetes Care 30-1, 2007.

2 Robert A. Freitas Jr., Nanomedicine, Volume I: Basic Capabilities, Landes Bioscience, Georgetown, TX, 1999. Available at: http://www.nanomedicine.com/NMI/7.4.6.1.htm. Accessed September 24, 2007.

3 Canadian Diabetes Association. "Lessening Pain from Fingertip Testing." Available at:http://www.diabetes.ca/Section_About/fingertip.asp. Accessed April 15, 2008.

4 Roche Diagnostics product information. Data on file.

5 Ta reda på fakta om testning på alternativa ställen innan du börjar göra det. Diskutera med din ansvarige behandlare om det kan vara något för dig.