Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Insulinpumpar

Med insulinpump försöker man så långt det går efterlikna kroppens normala utsöndring av insulin.

Vad är en insulinpump?

En insulinpump är ungefär så stor som en liten mobiltelefon. Den har en ampull/spruta med insulin kopplad till en slang med en nål i änden. Nålen kan vara ett mjukt plaströr eller av metall. Man använder alltid snabbverkande insulin i en insulinpump.

Hur fungerar en insulinpump?

Nålen, som kopplas till änden av slangen, fästs under huden. Det vanligaste stället är på magen.

Pumpen programmeras till att avge den mängd insulin som kroppen behöver (basinsulin). Detta utgör cirka 50 procent av den totala dosen. Användaren kan enkelt ändra detta själv om det skulle behövas.

Resten, cirka 50 procent, avges i samband med måltid efter samma princip som vid vanlig injektionsbehandling. Skillnaden är att nu har man insulinet i pumpen och nålen på plats under huden. Man talar om för pumpen hur stor måltidsdosen ska vara och avger denna. Alltså inget extra stick.

Hur ser vardagslivet med pump ut?

Nålen byts omkring var 2-5 dag. Det är viktigt med god hygien när man byter nål.

Pumpen kan man bära i de flesta situationer. Det finns olika sätt att fästa eller bära pumpen på. Man kan bära den i fickan, i ett bälte eller under kläderna. Pumpen kan kopplas ifrån i flera timmar utan att man behöver ta ut nålen.

Även om man börjar med insulinpump kan man göra uppehåll ibland, till exempel under semesterresor och liknande.

Fördelar med pump

  • Den ger möjlighet att efterlikna en fysiologisk insulinprofil för varje enskild användare, särskilt nattetid, så att risken för insulinkänning och insulinchock minskar.
  • Man blir inte så beroende av att behöva tänka på när man måste äta.
  • Man har alltid insulinet med sig.
  • Det behövs betydligt färre stick.

Försiktighetsregler

Eftersom pumpen bara avger snabbverkande insulin har kroppen inte något extra insulinlager. Det betyder att om insulinet inte avges som det är tänkt, t.ex. om det är stopp i nålen eller slangen eller nålen har glidit ut, får man snabbt slut på insulin.

Ketoacidos (syraförgiftning, mycket högt blodsocker) kan då utvecklas på bara några få timmar. Därför ska en pumpanvändare alltid tänka på ketoacidos vid magsmärtor och illamående.


Källa: www.diabetes.no

Dela

Ämne