Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes kan uppstå i alla åldersgrupper men är vanligast hos barn, ungdomar och unga vuxna. Cirka 3 procent av alla barn och ungdomar har diabetes.

Sjukdomen börjar ofta med kraftiga symtom och diagnosen ställs därför snabbt. Följande symtom är vanliga:

  • Onormal törst och muntorrhet
  • Kissar ofta
  • Extrem trötthet eller brist på energi
  • Plötslig viktnedgång
  • Sår som läker långsamt
  • Återkommande infektioner
  • Dimsyn

Typ 1-diabetes uppkommer när kroppens immunsystem förstör betacellerna i bukspottkörteln (pankreas), som är de insulinproducerande cellerna. Resultatet blir att det produceras minimal mängd eller inget insulin alls.

En person med typ 1-diabetes måste tillföra insulin i form av injektioner via:

  • Insulinpump
  • Insulinpenna
  • Injektioner med spruta

Insulinbehandling, sunda kostvanor, regelbunden fysisk aktivitet och regelbundna mätningar av blodsockret är viktiga faktorer för att hålla typ 1-diabetes under kontroll.