Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

HbA1C

Förutom blodsockervärdet vill din läkare/sjuksköterska gärna veta lite om hur blodsockernivåerna legat under längre tid - ett genomsnittlig blodsockervärde. HbA1c, eller glykosylerat hemoglobin, är precis ett sådant värde. Här mäter man ett värde som säger något om blodsockret i 2 till 3 månader innan provet tas.

Hemoglobinet finns inuti de röda blodkropparna där det har som uppgift att transportera syre ut till cellerna och koldioxid tillbaka till lungorna. Hemoglobinet kan dessutom binda glukos till sig. Hur mycket glukos som binds på detta sätt beror på hur högt blodsockret är. Bindningen mellan hemoglobin och glukos kan inte brytas och ett långvarigt högt blodsocker leder till att mer och mer socker binds.

Det man gör när man mäter ”långtidsblodsocker” eller HbA1c är att bestämma ”hur mycket socker som är bundet till hemoglobin” (egentligen bestäms hur stor andel hemoglobin som har bundit socker till sig). Svaret anges i procent till skillnad från blodsockervärdet som brukar anges i mmol/l.

HbA1c är alltså en andel, eller fraktion, av HbA1, som är den kemiska beteckningen på hemoglobin.

Ett bra HbA1c-värde är 7 procent eller lägre.1

Vad säger resultatet?

Hos en person som inte har diabetes har närmare 5 procent av hemoglobinmolekylerna glukos bundet till sig. När diagnosen ställs har personer med diabetes vanligen två till tre gånger fler hemoglobinmolekyler med bundet glukos: 10,9 till 15,5 procent.

EASD (European Association for the Study of Diabetes) rekommenderar ett HbAc1-värde på 7 procent eller lägre. För varje procentenhet som HbA1c-värdet stiger över detta ökar risken för diabetesrelaterade komplikationer betydligt. Om du har högre HbA1c än 8 procent kommer din läkare troligen att rekommendera att din behandlingsplan ändras.

Hur ofta bör du testas?

NICE (National Institute for Clinical Excellence) rekommenderar minst två HbA1c-prover per år om blodsockernivån är stabil. För alla som har ändrat sin behandlingsplan eller ofta haft höga blodsockervärden rekommenderas fyra gånger per år.

Precis som när det gäller enstaka blodsockermätningar som du gör själv kan du inte heller titta på enbart HbA1c-värdena. Eftersom det är genomsnittsvärden kan en person som ofta har både höga och låga värden ändå ha ett HbA1c-värde som ser normalt ut. Det är först när resultaten jämförs med den dagliga loggen som hela bilden blir tydlig.


Genomsnittligt blodsocker HbA1c-resultat

  • 5,5 mmol/l    5 %
  • 7,5 mmol/l    6 %
  • 9,4 mmol/l    7 %
  • 11,4 mmol/l    8 %
  • 13,3 mmol/l    9 %
  • 15,3 mmol/l    10 %
  • 17,2 mmol/l    11 %
  • 19,2 mmol/l    12 %

Med hjälp av den här tabellen kan du se hur A1c-resultatet är kopplat till det genomsnittliga blodsockervärdet. Om du till exempel har ett genomsnittligt blodsockervärde på 9,4 mmol/l blir A1c-nivån 7 procent.

Om A1c-resultaten är högre än de rekommenderade är det viktigt att vidta åtgärder för att få bättre kontroll. Tala med din diabetessjuksköterska för att få förslag och stöd. EASD (European Association for the Study of Diabetes) rekommenderar att personer med diabetes har en A1c-nivå på under 7 procent, medan IDF (International Diabetes Foundation) föreslår 6,5 procent eller lägre.

1 American Diabetes Association. (Amerikanske diabetesforening) A1C test. Kilde: http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-gl....

2 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. “Diabetes Control and Complications Trial (DCCT).” Du kan hitta en sammanfattning på http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/control/ (publicerad 6 januari 2006).

Dela

Ämne