Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Att vårda ett barn

Även om ditt barn får en diabetesdiagnos ska det inte behöva försämra barnets livskvalitet. Därför är god egenkontroll viktigt.

Om du har ett spädbarn eller ett litet barn som nyligen fått diabetes kan barnets diagnos påverka dig mycket mer än barnet. Barnet är ju helt beroende av att du ger det all omsorg det behöver, inte bara för diabetesbehandlingen. Även när barnet börjar gå och prata kommer diabetes att vara en mycket liten del av dess värld. Barn lever i nuet. Blodsockermätningen eller insulininjektionen som du gav i morse har det glömt för länge sedan.

För din egen sinnesro, lika väl som för barnets hälsa, bör du använda alla chanser du får till att lära dig sköta behandlingen själv. Gå med i en lokal stödgrupp där du kan få kontakt med andra familjer som har precis samma problem varje dag. Glöm inte att ta hand om dig själv också. Diabetessjukdomen finns alltid där, den tar aldrig ledigt - om du inte är uppmärksam kan du lätt bli utsliten.

Prata med ditt barn

Det är bara du som vet hur mycket du ska berätta för ditt barn och när det kan börja förstå mer. Till en början kan det räcka med att barnet vet att det har för mycket socker i blodet och behöver ta insulin för att motverka det.

Det är ändå bra att tidigt börja prata om diabetes och dina känslor. Fokusera på fakta om blodsockermätning och injektioner. Hur vi säger olika saker kan avslöja mycket mer om våra känslor än de ord vi använder, och det känner till och med en liten baby.

Tips om omsorg om små barn

  • Lyssna på ditt barn. Finns det något han eller hon inte förstår?
  • Välj dina ord noga. Kalla inte blodsockret eller blodsockervärdet för ”bra” eller ”dåligt” utan säg i stället ”högt”, ”lågt” eller ”normalt”.
  • Beröm barnet varje gång det är modigt när det är dags för provtagning eller injektion.
  • Gör provtagningar och injektioner till varma och kärleksfulla stunder. En kram efter ett blodsockertest betyder mycket.
  • Låt barnet vara med och välja vilket finger provet ska tas i eller gnida på injektionsstället efter provtagningen.
  • Byt injektionsställe med jämna mellanrum. Helst bör du inte injicera på samma ställe oftare än en gång var 30:e dag.
  • Gör allt klart före testet. Gör hela processen snabbt och lugnt. Ju mindre stressad du är, desto mindre stressat blir ditt barn.
  • Gör i samråd med läkaren upp en total behandlingsplan som är skräddarsydd för just ditt barn.