Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

5 tips för skonsam blodprovstagning

Ett stick i fingret är en viktig del av diabetesbehandlingen. I en studie uppgav 35 procent av deltagarna att smärta är den främsta orsaken till att diabetiker inte mäter sitt blodsocker med jämna mellanrum.1 2 En faktor som bidrar till smärtan när man sticker sig i fingret är att man hanterar blodprovstagaren på fel sätt. Genom att använda Accu-Chek blodprovstagare och sticka korrekt minskar man obehaget till ett minimum. Följ dessa fem enkla steg för en mer behaglig blodsockermätning:

 
Se till att dina händer är varma, rena och torra.
Stick där fingertoppen är som tjockast (alltså på sidan - inte mitt på).
Tryck blodprovstagaren lätt mot fingertoppen.
Anpassa stickdjupet så att du har minsta möjliga djup men ändå får ut blod.
Växla finger varje dag och se till att blodcirkulationen är god.

1 Crossbow Research, 2004.  Report on research on attitudes amongst "non-testers" for Roche Diabetes UK.  Data on files at Roche Diagnostics.

2 Burge, M.S. et al., Diabetes Care 2001, (24); 1502-1503