Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Hyperglykemi (högt blodsocker)

Hyperglykemi, eller högt blodsocker, uppkommer när blodsockret stiger över det rekommenderade värdet. Läkaren fastställer vilket blodsockervärde som är lämpligt för dig.

Orsaken till högt blodsocker kan vara att du har:

 • ätit för mycket mat
 • låg eller ingen fysisk aktivitet
 • glömt att ta insulin eller tabletter
 • ett ökat insulinbehov på grund av stress, feber, skador eller sjukdom.

Högt blodsocker kan ge allvarliga komplikationer.

Symtom på högt blodsocker är:

 • trötthet eller utmattning
 • törst
 • täta trängningar med stora urinmängder
 • dimsyn
 • muntorrhet och torra slemhinnor
 • skador och sår tar lång tid att läka
 • oförklarlig viktminskning
 • snabb och ansträngd andning
 • gradvis sämre allmäntillstånd
 • kräkningar och magsmärtor
 • slöhet eller medvetslöshet
 • ev. lukt av aceton (nagellacksborttagningsmedel) i utandningsluften,

Dessa symtom är ofta de första tecknen på diabetes, ofta i samband med viktnedgång.

Har man typ 1-diabetes och dessa symtom bör man dessutom mäta ketoner i urinen med urinsticka. Om man har ketoner i urinen är det en varningssignal om att man antingen håller på att utveckla eller redan har en syraförgiftning (ketoacidos). Man kan också få små mängder ketoner i urinen vid fasta och efter en insulinkänning, men då är inte blodsockret högt.

Det finns nu stickor som även kan mäta ketonkroppar i blodet. Dessa kan vara bra att använda, särskilt under graviditet och för den som har insulinpump.

Syraförgiftning - diabeteskoma

 • Typ 1-diabetes
  Vid typ 1-diabetes kan högt blodsocker utvecklas vidare till syraförgiftning (ketoacidos). I urinen omvandlas ketoner till aceton, som också finns i utandningsluften och gör att andedräkten luktar aceton. Det är inte alla som själv känner lukten. Fråga därför andra i din omgivning om det luktar aceton om dig, om du är tveksam. Om tillståndet förvärras ytterligare sjunker medvetandegraden och till sist blir man medvetslös (diabeteskoma). Om detta är på gång måste man läggas in på sjukhus.
 • Typ 2-diabetes
  Personer med typ 2-diabetes får nästan aldrig syraförgiftning. Det beror på att de producerar tillräckligt med insulin för att förhindra att ketoacidos utvecklas. De kan emellertid också få mycket högt blodsocker, till exempel om de har en annan sjukdom eller i samband med behandling med kortisonliknande läkemedel. Detta kan bli så allvarligt att man måste läggas in på sjukhus.

Det är viktigt att du håller din blodsockernivå inom ditt målområde. God blodsockerkontroll kan hjälpa dig att slippa hyperglykemi.

Källa: www.diabetes.no