Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Typ 2-diabetes

Över 90 procent av alla diabetesfall är typ 2-diabetes.  Vid typ 2-diabetes kan bukspottkörteln (pankreas) producera tillräckligt med insulin, men insulinet är inte tillräckligt effektivt. Detta kallas insulinresistens. Det kan sluta med att bukspottkörteln (pankreas) upphör att producera insulin.

Typ 2-diabetes drabbar oftast personer över 40 år och det blir vanligare med stigande ålder. Men sjukdomen har börjat krypa neråt i åldrarna. Riskfaktorer för att få typ 2-diabetes är:

  • Nära släkting med diabetes
  • Tidigare graviditetsdiabetes
  • Övervikt
  • Etnicitet, t.ex. afroamerikaner eller asiater.

Eftersom typ 2-diabetes utvecklas långsamt och ofta är svår att upptäcka får många diagnosen först när de får sen komplikationer. Så många som en tredjedel av alla som har diabetes kan vara odiagnostiserade.

Behandling av typ 2-diabetes handlar främst om att lära patienten egenvård. För att hålla blodsockret på normal nivå använder man sådana åtgärder som ändrad kosthållning, ökad fysisk aktivitet och viktminskning om det behövs. Dessutom behöver närmare 70 procent av alla med typ 2-diabetes ta blodsockersänkande tabletter eller insulin. Det har visat sig vara lättare att reglera blodsockret med insulin. För många med typ 2-diabetes är blodsockerregleringen ett stort problem och därför väljer många att ta insulin.

[1]Centrum för sjukdomskontroll och förebyggande Nationellt datablad för diabetes, 2007. Källa .http://www.cdc.gov/diabetes/pubs/pdf/ndfs_2007.pdf.

[1] Internationella diabetesfederationen. Vem får diabetes? Källa .http://www.idf.org/home/index.cfm?unode=3B96880C-C026-2FD3-87046988B851BC00 Hämtat 12 november 2008.

[1] American Diabetes Association. (Amerikanska diabetesförbundet) Standarder för läkemedelsbehandling av diabetes - 2008 [avsiktsförklaring] Diabetesbehandling 2007; 31:S12-S54. Källa .http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/31/Supplement_1/S12(Hämtat 24 januari 2008).