Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Hittade Inga Resultat !!

Förfina Resultatet

Hyperglykemi (högt blodsocker)

Hyperglykemi, eller högt blodsocker, uppkommer när blodsockret stiger över det rekommenderade värdet. Läkaren fastställer vilket blodsockervärde som är lämpligt för dig. Orsaken till högt blodsocker kan vara att du har: ätit för mycket mat låg eller ingen fysisk aktivitet glömt att ta insulin eller tabletter ett ökat insulinbehov på grund av stress, feber, skador eller sjukdom. Högt blodsocker kan ge allvarliga komplikationer. Symtom på högt blodsocker är: trötthet eller utmattning törst täta trängningar med...

Läs mer

Hypoglykemi (lågt blodsocker/insulinkänning)

Hypoglykemi innebär att blodsockret är för lågt. Kroppen reagerar på lågt blodsocker med symtom som kan vara olika från person till person och ändras med tiden. Symtom på lågt blodsocker kan vara: Svettning Darrningar Irritabilitet eller förvirring Oro Hunger Hjärtklappning De kan emellertid variera från person till person och ändras med tiden. Vid lågt blodsocker kan man verka berusad och få glasartad blick. Tillståndet kan utvecklas till medvetslöshet och kramper. Lågt blodsocker är inte farligt, förutom om man får...

Läs mer

Typ 2-diabetes

Över 90 procent av alla diabetesfall är typ 2-diabetes.  Vid typ 2-diabetes kan bukspottkörteln (pankreas) producera tillräckligt med insulin, men insulinet är inte tillräckligt effektivt. Detta kallas insulinresistens. Det kan sluta med att bukspottkörteln (pankreas) upphör att producera insulin. Typ 2-diabetes drabbar oftast personer över 40 år och det blir vanligare med stigande ålder. Men sjukdomen har börjat krypa neråt i åldrarna. Riskfaktorer för att få typ 2-diabetes är: Nära släkting med diabetes Tidigare graviditetsdiabetes Övervikt Etnicitet, t.ex. afroamerikaner...

Läs mer

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes kan uppstå i alla åldersgrupper men är vanligast hos barn, ungdomar och unga vuxna. Cirka 3 procent av alla barn och ungdomar har diabetes. Sjukdomen börjar ofta med kraftiga symtom och diagnosen ställs därför snabbt. Följande symtom är vanliga: Onormal törst och muntorrhet Kissar ofta Extrem trötthet eller brist på energi Plötslig viktnedgång Sår som läker långsamt Återkommande infektioner Dimsyn Typ 1-diabetes uppkommer när kroppens immunsystem förstör betacellerna i bukspottkörteln (pankreas), som är de...

Läs mer

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes får man när graviditetshormoner och viktökning hindrar kroppen från att använda insulinet på normalt sätt. Denna typ av diabetes kan förekomma hos kvinnor som inte haft diabetes tidigare. Graviditetsdiabetes kan drabba så många som 7 procent av alla gravida kvinnor.  Denna typ av diabetes försvinner oftast efter att barnet har fötts. Graviditetsdiabetes kan leda till högt blodtryck hos modern och hög födelsevikt hos barnet. Det finns också en risk att utveckla typ 2-diabetes i framtiden, både för moder och barn. Dessutom kan barnet löpa hög risk för övervikt under barndomen.  Du kan minska dessa...

Läs mer