Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Hittade Inga Resultat !!

Förfina Resultatet

Blodprovstagning

Egenkontroll av blodsockret är mycket viktigt för att minska risken för senkomplikationer av diabetes.1 Den dagliga översikten över ditt blodsocker ger dig chans att vidta rätt åtgärder och få optimal kontroll. Sen är det ju alltid lättare att motivera sig till att testa när man vet att det inte kommer att göra särskilt ont. På vilket annat sätt kan du på bara några sekunder få veta vad som sker i din kropp? Det är därför vi har sammanställt denna lista med tips som minskar ”aj”-faktorn. Stick på sidan av fingertoppen där den är tjockast, inte mitt på. Mitten på fingertoppen, där du har...

Läs mer

Hyperglykemi (högt blodsocker)

Hyperglykemi, eller högt blodsocker, uppkommer när blodsockret stiger över det rekommenderade värdet. Läkaren fastställer vilket blodsockervärde som är lämpligt för dig. Orsaken till högt blodsocker kan vara att du har: ätit för mycket mat låg eller ingen fysisk aktivitet glömt att ta insulin eller tabletter ett ökat insulinbehov på grund av stress, feber, skador eller sjukdom. Högt blodsocker kan ge allvarliga komplikationer. Symtom på högt blodsocker är: trötthet eller utmattning törst täta trängningar med...

Läs mer

Hypoglykemi (lågt blodsocker/insulinkänning)

Hypoglykemi innebär att blodsockret är för lågt. Kroppen reagerar på lågt blodsocker med symtom som kan vara olika från person till person och ändras med tiden. Symtom på lågt blodsocker kan vara: Svettning Darrningar Irritabilitet eller förvirring Oro Hunger Hjärtklappning De kan emellertid variera från person till person och ändras med tiden. Vid lågt blodsocker kan man verka berusad och få glasartad blick. Tillståndet kan utvecklas till medvetslöshet och kramper. Lågt blodsocker är inte farligt, förutom om man får...

Läs mer

5 tips för skonsam blodprovstagning

Ett stick i fingret är en viktig del av diabetesbehandlingen. I en studie uppgav 35 procent av deltagarna att smärta är den främsta orsaken till att diabetiker inte mäter sitt blodsocker med jämna mellanrum.1 2 En faktor som bidrar till smärtan när man sticker sig i fingret är att man hanterar blodprovstagaren på fel sätt. Genom att använda Accu-Chek blodprovstagare och sticka korrekt minskar man obehaget till ett minimum. Följ dessa fem enkla steg för en mer behaglig blodsockermätning:   ...

Läs mer

Insulinpumpsbehandling

Vad är en insulinpump? En insulinpump är en liten enhet som levererar insulin 24 timmar om dygnet. Insulinet går från en ampull i pumpen, genom ett infusionsset och in under huden. En insulinpump erbjuder många möjligheter som du inte har tillgång till vid pennbehandling. Våra insulinpumpar Accu-Chek Combo och Accu-Chek Insight kan dessutom gömmas under kläderna och hanteras diskret via fjärrkontroll. Pumpen och fjärrkontrollen kommunicerar via tvåvägs Bluetooth – säkert och enkelt. Ampuller ...

Läs mer

Typ 2-diabetes

Över 90 procent av alla diabetesfall är typ 2-diabetes.  Vid typ 2-diabetes kan bukspottkörteln (pankreas) producera tillräckligt med insulin, men insulinet är inte tillräckligt effektivt. Detta kallas insulinresistens. Det kan sluta med att bukspottkörteln (pankreas) upphör att producera insulin. Typ 2-diabetes drabbar oftast personer över 40 år och det blir vanligare med stigande ålder. Men sjukdomen har börjat krypa neråt i åldrarna. Riskfaktorer för att få typ 2-diabetes är: Nära släkting med diabetes Tidigare graviditetsdiabetes Övervikt Etnicitet, t.ex. afroamerikaner...

Läs mer

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes kan uppstå i alla åldersgrupper men är vanligast hos barn, ungdomar och unga vuxna. Cirka 3 procent av alla barn och ungdomar har diabetes. Sjukdomen börjar ofta med kraftiga symtom och diagnosen ställs därför snabbt. Följande symtom är vanliga: Onormal törst och muntorrhet Kissar ofta Extrem trötthet eller brist på energi Plötslig viktnedgång Sår som läker långsamt Återkommande infektioner Dimsyn Typ 1-diabetes uppkommer när kroppens immunsystem förstör betacellerna i bukspottkörteln (pankreas), som är de...

Läs mer

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes får man när graviditetshormoner och viktökning hindrar kroppen från att använda insulinet på normalt sätt. Denna typ av diabetes kan förekomma hos kvinnor som inte haft diabetes tidigare. Graviditetsdiabetes kan drabba så många som 7 procent av alla gravida kvinnor.  Denna typ av diabetes försvinner oftast efter att barnet har fötts. Graviditetsdiabetes kan leda till högt blodtryck hos modern och hög födelsevikt hos barnet. Det finns också en risk att utveckla typ 2-diabetes i framtiden, både för moder och barn. Dessutom kan barnet löpa hög risk för övervikt under barndomen.  Du kan minska dessa...

Läs mer

Pages