Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Hittade Inga Resultat !!

Förfina Resultatet

5 tips för skonsam blodprovstagning

Ett stick i fingret är en viktig del av diabetesbehandlingen. I en studie uppgav 35 procent av deltagarna att smärta är den främsta orsaken till att diabetiker inte mäter sitt blodsocker med jämna mellanrum.1 2 En faktor som bidrar till smärtan när man sticker sig i fingret är att man hanterar...

Läs mer

Blodprovstagning

Egenkontroll av blodsockret är mycket viktigt för att minska risken för senkomplikationer av diabetes.1 Den dagliga översikten över ditt blodsocker ger dig chans att vidta rätt åtgärder och få optimal kontroll. Sen är det ju alltid lättare att motivera sig till att testa när man vet att det inte kom...

Läs mer

Insulinpumpsbehandling

Vad är en insulinpump? En insulinpump är en liten enhet som levererar insulin 24 timmar om dygnet. Insulinet går från en ampull i pumpen, genom ett infusionsset och in under huden. En insulinpump erbjuder många möjligheter som du inte har tillgång till vid pennbehandling. Våra insulinpumpar Accu-...

Läs mer

Tesning på alternativa ställen (AST)

När du testar på alternativa ställen, till exempel handflatan, underarmen, låret eller vaden, måste du vara medveten om följande. Att testa på alternativa ställen är inte alltid så lyckat. Vid vissa tidpunkter kan du inte mäta blodsocker på alternativa ställen eftersom värdet förändras snabbare i fingertoppen och handflatan än på de alternativa ställena. Eftersom värdena då är olika kan det leda till att du fattar fel beslut om behandlingen och skadar din hälsa. Mätning från alternativa ställen kan utföras: direkt före måltid när du är fastande Du får INTE mäta på alternativ...

Läs mer

Välj rätt blodprovstagare

Det finns flera orsaker, förutom felhantering, som leder till smärta när man tar blodprov i fingret. Förutom korrekt hantering är det bästa sättet att slippa smärtan att välja en lämplig lansett och blodprovstagare. Därför bör du tänka på hur användarvänlig blodprovstagaren (pennan) är och hur må...

Läs mer

Hyperglykemi (högt blodsocker)

Hyperglykemi, eller högt blodsocker, uppkommer när blodsockret stiger över det rekommenderade värdet. Läkaren fastställer vilket blodsockervärde som är lämpligt för dig. Orsaken till högt blodsocker kan vara att du har: ätit för mycket mat låg eller ingen fysisk aktivitet glömt att ta i...

Läs mer

Hypoglykemi (lågt blodsocker/insulinkänning)

Hypoglykemi innebär att blodsockret är för lågt. Kroppen reagerar på lågt blodsocker med symtom som kan vara olika från person till person och ändras med tiden. Symtom på lågt blodsocker kan vara: Svettning Darrningar Irritabilitet eller förvirring Oro Hunger Hjärtklappning...

Läs mer

Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes får man när graviditetshormoner och viktökning hindrar kroppen från att använda insulinet på normalt sätt. Denna typ av diabetes kan förekomma hos kvinnor som inte haft diabetes tidigare. Graviditetsdiabetes kan drabba så många som 7 procent av alla gravida kvinnor.  Denna typ av diabetes försvinner oftast efter att barnet har fötts. Graviditetsdiabetes kan leda till högt blodtryck hos modern och hög födelsevikt hos barnet. Det finns också en risk att utveckla typ 2-diabetes i framtiden, både för moder och barn. Dessutom kan barnet löpa hög risk för övervikt under b...

Läs mer

Pages