Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Hittade Inga Resultat !!

Förfina Resultatet

Tesning på alternativa ställen (AST)

När du testar på alternativa ställen, till exempel handflatan, underarmen, låret eller vaden, måste du vara medveten om följande. Att testa på alternativa ställen är inte alltid så lyckat. Vid vissa tidpunkter kan du inte mäta blodsocker på alternativa ställen eftersom värdet förändras snabbare i fingertoppen och handflatan än på de alternativa ställena. Eftersom värdena då är olika kan det leda till att du fattar fel beslut om behandlingen och skadar din hälsa. Mätning från alternativa ställen kan utföras: direkt före måltid när du är fastande Du får INTE mäta på...

Läs mer

Välj rätt blodprovstagare

Det finns flera orsaker, förutom felhantering, som leder till smärta när man tar blodprov i fingret. Förutom korrekt hantering är det bästa sättet att slippa smärtan att välja en lämplig lansett och blodprovstagare. Därför bör du tänka på hur användarvänlig blodprovstagaren (pennan) är och hur många steg du måste utföra för att ta provet. Ju färre steg, desto enklare hantering. Det är också viktigt att ställa in stickdjupet rätt. Det bör kunna fininställas så det passar dig. Med rätt inställning tränger lansetten inte längre in i vävnaden än nödvändigt. En annan viktig faktor är lansettens rörelse när man...

Läs mer

Pages