Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Välj rätt blodprovstagare

Det finns flera orsaker, förutom felhantering, som leder till smärta när man tar blodprov i fingret. Förutom korrekt hantering är det bästa sättet att slippa smärtan att välja en lämplig lansett och blodprovstagare.

Därför bör du tänka på hur användarvänlig blodprovstagaren (pennan) är och hur många steg du måste utföra för att ta provet. Ju färre steg, desto enklare hantering.

Det är också viktigt att ställa in stickdjupet rätt. Det bör kunna fininställas så det passar dig. Med rätt inställning tränger lansetten inte längre in i vävnaden än nödvändigt.

En annan viktig faktor är lansettens rörelse när man sticker. Den är viktig eftersom en del lansetter vibrerar och stoppar upp snabbt innan de studsar tillbaka. Det kan orsaka mer smärta och skada i vävnaden. Fler nervfibrer stimuleras - något som ger ännu mer smärta.

Läs mer om den unika lansetteknologin från Accu-Chek.