Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Hypoglykemi (lågt blodsocker/insulinkänning)

Hypoglykemi innebär att blodsockret är för lågt.

Kroppen reagerar på lågt blodsocker med symtom som kan vara olika från person till person och ändras med tiden.

Symtom på lågt blodsocker kan vara:

 • Svettning
 • Darrningar
 • Irritabilitet eller förvirring
 • Oro
 • Hunger
 • Hjärtklappning

De kan emellertid variera från person till person och ändras med tiden. Vid lågt blodsocker kan man verka berusad och få glasartad blick. Tillståndet kan utvecklas till medvetslöshet och kramper.

Lågt blodsocker är inte farligt, förutom om man får det i situationer när det är särskilt viktigt att man är helt vaken och klar, till exempel när man kör bil. Insulinkänningar är mycket vanliga vid typ 1-diabetes. De förekommer även vid typ 2-diabetes men är då sällan allvarliga. Man kan inte få för lågt blodsocker om man inte använder insulin och/eller blodsockersänkande tabletter. ibland är det svårt att förklara varför blodsockret har blivit lågt.

Hos en person som inte har diabetes slutar bukspottkörteln producera insulin om blodsockernivån blir lägre än normalt. Hos en person med diabetes fortsätter däremot insulinet som injicerats att fungera, även om blodsockret är lågt,

Lågt blodsocker kan bero på:

 • att du har ätit för lite
 • att du har ansträngt dig för mycket rent fysiskt
 • att du har tagit mer insulin eller tabletter än du skulle
 • stress
 • biverkningar av andra läkemedel
 • högt alkoholintag, särskilt om det sker utan mat.

Regelbundna tester kan hjälpa dig slippa hypoglykemi. Det är viktigt att du kontrollerar ditt blodsocker ofta. Hypoglykemi som inte behandlas kan leda till medvetslöshet eller kramper.

Så här behandlar du en person som är väldigt medtagen eller medvetslös:
Mät blodsockret. Det kan vara svårt att avgöra om symtomen beror på lågt eller högt blodsocker om man inte känner personen. Om du är osäker och inte har möjlighet att mäta blodsockret, agera som om det handlar om lågt blodsocker.

Om personen är medvetslös får du inte ge något att äta eller dricka
Prova att smörja lite honung eller florsocker upplöst i lite vatten på insidan av kinden eller på tänderna. Många med diabetes har glukagon (ett hormon som frisätter glukos från levern) färdigt hemma i engångssprutor och har någon anhörig som vet hur det ska ges. 1 mg (= 1 engångsspruta) kan ges i lårmuskeln. Glukagon kan framkalla kräkningar, så lägg patienten i stabilt sidoläge. När patienten vaknar måste han eller hon äta något som innehåller kolhydrater.

Om den här känningen inte går över måste läkare kontaktas

 • ring eventuellt 112. Läkaren kan ge koncentrerat socker intravenöst (direkt i ett blodkärl).

Vid allvarlig hypoglykemi hos en person som tar tabletter och har typ 2-diabetes bör patienten föras till sjukhus eftersom tabletterna har lång verkningstid.