Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek 3-Dagarsprofil

Få koll på ditt blodsocker på ett enkelt sätt!

Att förstå förhållandet mellan blodsocker och kost gör det enklare att hålla en jämnare blodsockerkurva.

Genom att göra en 3-dagars dygnsprofil, via ett pappersbaserat analysverktyg, ökar du möjligheten att på ett enkelt sätt, få kontroll över din diabetes som du sedan kan använda för vidare diskussion i samtalet med din behandlande diabetessköterska.

När du strukturerat kontrollerar ditt blodsocker vid rätt tidpunkt uppstår ett blodsockermönster. Detta mönster ökar förståelsen för dina svängningar och hur de är kopplade till dina dagliga vanor.

 

 

Så här gör du……

  • Du mäter blodsockret 7 gånger om dagen i minst 3 dagar.
  • Gör mätningarna vid olika tider på dygnet; på morgonen direkt när du har vaknat, precis före en måltid och sedan två timmar efter måltiderna.
  • Tala med din diabetessköterska om hur du kan få ut mesta möjliga av den strukturerade blodsockermätningen.

Diabetessköterskan kan sedan analysera blodsockermönstret i fyra enkla steg:

  • Steg 1: Avvikelser i blodsockermönstret upptäcks.
  • Steg 2: Antalet avvikelser och när de förekommit fastställs.
  • Steg 3: Möjliga orsaker undersöks.
  • Steg 4: Beslut fattas om vilka åtgärder som ska sättas in.

Accu-Chek 3-dagarsprofil Guide

Accu-Chek 3-dagarsprofil Instant

Accu-Chek 3-dagarsprofil Aviva

Accu-Chek 3-dagarsprofil exempel