Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Accu-Chek Insight

Egenskaper

Hjälper till att göra livet med diabetes mer obegränsat
Accu-Chek Insight är en diskret och smart fjärrkontrollspump som är enkel att lära sig och lätt att hantera. Du kan anpassa den efter din vardag och få en diabetesbehandling på dina egna villkor. Pumpen används med förfyllda insulinampuller – snabbt och smidigt. Med Accu-Chek Insight i din vardag får du en pålitlig samarbetspartner på vägen mot ett mer obegränsat liv.

 

Bärsystem Accu-Chek Insight pump

 

Pump-Versionsöversikt

Produkt Manualer

Egenskaper

Diskret och enkel behandling – på dina villkor

Diabetesbehandlingssystement Accu-Chek Insight består av en diskret insulinpump och en smart fjärrkontroll. Via fjärrkontrollens touchscreen kan du testa och hantera blodsockervärden, få bolusråd, analysera data och ge insulin – utan att behöva röra insulinpumpen. Det intuitiva gränssnittet är enkelt att använda och passar både nyblivna och vana pumpanvändare.
Enkelt och intuitivt

 • Lättnavigerad meny
 • Touchscreen i färg – modern design och känsla
 • Instruktionsfilmer direkt i fjärrkontrollskärmen


Säkert och pålitligt

 • Exakta blodsockervärden inom 5 sekunder
 • Beprövad bolusrådgivare – fyra olika bolusalternativ
 • Olika typer av påminnelser och varningar
 • Smart system och trygga säkerhetsmeddelanden – även för användare med synnedsättning


Diskret design

 • Smidig och snygg smartphoneliknande design
 • Fullständig fjärrstyrning genom säker tvåvägs Bluetooth-kommunikation med pumpen
 • Mjuka former – bekväm att bära under kläderna


Personligt system

 • Personliga bolusråd för förbättrad kontroll
 • Elektronisk dagbok med rapporter och diagram direkt på skärmen


En pump. En fjärrkontroll. 1000 möjligheter.

Specifikationer
Mått:

105 x 53 x 19 mm

Vikt:

105 g

Skärm:

76 mm TFT-färgpekskärm

Automatisk avstängning:

2 minuter

Användningsförhållanden:
 • Se bipacksedeln till Accu-Chek
 • Aviva -testremsorna
Villkor för förvaring av mätaren:

-20 till 50 °C

Minneskapacitet:

2 000 loggboksposter

Konstruktion:

Handhållen

Dataport:

USB-kabel för nedladdning till enheter för informationshantering

Strömförsörjning:

1 enhetsspecifikt uppladdningsbart litiumjonbatteri

Testprincip:

Elektrokemisk

Testmedelvärden:
 • Testmedelvärden kan erhållas för intervallen
 • 7/14/30/60/90 dagar
Egenskaper

Accu-Chek Insight – den smarta fjärrkontrollspumpen med förfyllda insulinampuller

 • Lättnavigerad meny med zoomfunktion och färgskärm
 • Specialutformat ergonomiskt appliceringsverktyg för enkelt byte av infusionsset
 • Enkel och smidig med förfyllda insulinampuller


Säkert och pålitligt system

 • Olika bolusalternativ – standard, förlängd, uppdelad förlängd – möjlighet att ge förprogrammerad bolus och flera olika bolus samtidigt. Olika leveranshastigheter för bolus.
 • Påminnelse om missad bolus och byte av infusionsset
 • Låg lägsta basaldos 0.02 U/h med ökningssteg 0,01 U/h
 • Lägsta bolusdos 0,05 U
 • Känsligt ocklusionslarm som tidigt känner av stopp i insulintillförseln


Anpassad för din vardag

 • Modern och smidig design för diskret användning
 • Full kontroll på pumpen via fjärrkontrollen
 • Används med förfyllda insulinampuller för snabbt och smidigt byte


Flexibel och anpassningsbar

 • Fungerar med flera olika infusionsset, du väljer själv kanyl – och slanglängd
 • Många olika fodral för olika situationer


Fjärrkontrollspumpen Accu-Chek Insight stöds av uppdaterade versioner av Accu-Chek SmartPix konfigurationsprogram. Verktygen ger en tydlig, grafisk överblick av inställningar och värden från både pump och fjärrkontroll.

Specifikationer
Maximala mått (med adapter):

ca 84 x 52 x 19 mm

Vikt:
 • Pump inklusive ampull, batteri och
 • infusionsset: ca 122 g
Pumphölje:
 • Stöt- och reptålig plast
 • Baksida av metall för hög kvalitetskänsla och hållbarhet
 • Beständig mot läkemedel
 • Rundade kanter överallt
Temperaturintervall:
 • Vid användning: +5 till +40 °C
 • Vid förvaring: +5 till +45 °C
 • Vid transport: -20 till +50 °C
Luftfuktighet:
 • Vid användning: 20 till 90 % relativ luftfuktighet
 • Vid förvaring: 20 till 85 % relativ luftfuktighet
 • Vid transport: 5 till 95 % relativ luftfuktighet
Lufttryck:
 • Vid användning: 50 till 106 kPa (500 till 1060 mbar)
 • Vid förvaring i leveransförpackningen: 70 till 106 kPa (700 till 1060 mbar)
 • Vid transport: 50 till 106 kPa (500 till 1060 mbar)
Strömförsörjning:
 • Ett 1,5-volts batteri av typen AAA alkaline
 • (LR03) eller litium (FR03)
Batteritid:

Vid normal användning (50 U/dag med U100-insulin, användningstemperatur 23 ± 2 °C) är batteritiden ungefär:

 • Alkaline: ≥ 10 dagar med Bluetooth avstängt
 • Litium: ≥ 35 dagar med Bluetooth avstängt
 • Om Bluetooth är påslaget kan batteritiden minska något
Datalagringstid:
 • Tid och datum sparas i minnet i ungefär 10 timmar efter att batteriet har tagits ut.
 • Andra inställningar för insulinpumpen (timbasaldoser, återstående ampullinnehåll, bolussteg, den aktiva användarmenyn) och händelseminnet (bolushistorik, historik för totala dagliga insulinmängder, historik för tillfälliga basaldoser, larmhistorik) sparas oavsett vilken laddning batteriet har eller hur länge insulinpumpen har varit utan batteriladdning.
Basaldos:
 • Minimum = 0,02 U/h, ökningssteg 0,01 U/h
 • Max = 25 U/h
Bolus:
 • Den maximala bolusmängden per tillförsel är 25 insulinenheter. Bolusmängden för snabb-bolus kan justeras i steg om 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 och 2,0 enheter.
 • För standardbolus, förlängd bolus och uppdelad förlängd bolus kan mängden justeras i steg om 0,05 enheter (upp till 2,0 U), 0,1 U (2–5 U), 0,2 U (5–10 U), 0,5 U (10–20 U), 1,0 U (20–25 U).
 • Durationen på den förlängda bolusen och den uppdelade förlängda bolusen kan justeras i intervall om 15 minuter upp till 24 timmar.
Tillfällig basaldos:

Kan justeras i steg om 10 % i intervallet från 0 till 90 % för minskningar och i intervallet från 110 till 250 % av den ursprungliga basaldosen för ökningar. Durationen kan justeras i 15-minutersintervall, upp till maximalt 24 timmar. Den senast programmerade durationen anges som standard för nästa ändring av den tillfälliga basaldosen som programmeras.

Tillförselhastighet för bolus:

mycket långsam = 3 U/min, långsam = 6 U/min, måttlig = 9 U/min, standard = 12 U/min

Maximalt tryck:

350 kPa (3,5 bar)

Ampull:

1,6 ml ampull förfylld med insulin

Infusionsset:

Accu-Chek Insight-infusionsset med enhetsspecifik koppling

Dataöverföring:

Trådlös Bluetooth-teknik

Kapslingsklassning:

IPX8 – skyddad mot tillfällig nedsänkning i vatten under standardiserade förhållanden (1,3 m i 60 minuter)

Säkerhetssystem:

Säkerhetskonceptet är baserat på ett kontrollsystem som består av två mikroprocessorer och en övervakande mikroprocessor (supervisor-system). Kontrollsystemet är baserat på en programarkitektur med två kanaler som utför alla relevanta funktioner två gånger. Om ett fel av något slag upptäcks i kontrollsystemet identifieras det av den övervakande mikroprocessorn och vice versa. Motorn stängs av omedelbart och felet E7: Elektroniskt fel uppstår. Kontrollsystemet och det övervakande systemet indikerar felet E7 med både ett pipljud och vibrationer. Dessutom visar kontrollsystemet det specifika E7-felnumret på pumpskärmen. Även motorn utgör en viktig säkerhetskomponent, eftersom kombinationen av kontroll- och övervakningsprocessorn och den borstlösa motorn ger största möjliga tillförlitlighet och precision vid insulintillförseln.