Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay
Hittade Inga Resultat !!

Förfina Resultatet

5 tips för skonsam blodprovstagning

Ett stick i fingret är en viktig del av diabetesbehandlingen. I en studie uppgav 35 procent av deltagarna att smärta är den främsta orsaken till att diabetiker inte mäter sitt blodsocker med jämna mellanrum.1 2 En faktor som bidrar till smärtan när man sticker sig i fingret är att man hanterar...

Läs mer

Blodprovstagning

Egenkontroll av blodsockret är mycket viktigt för att minska risken för senkomplikationer av diabetes.1 Den dagliga översikten över ditt blodsocker ger dig chans att vidta rätt åtgärder och få optimal kontroll. Sen är det ju alltid lättare att motivera sig till att testa när man vet att det inte kom...

Läs mer

Tesning på alternativa ställen (AST)

När du testar på alternativa ställen, till exempel handflatan, underarmen, låret eller vaden, måste du vara medveten om följande. Att testa på alternativa ställen är inte alltid så lyckat. Vid vissa tidpunkter kan du inte mäta blodsocker på alternativa ställen eftersom värdet förändras snabbare i...

Läs mer

Välj rätt blodprovstagare

Det finns flera orsaker, förutom felhantering, som leder till smärta när man tar blodprov i fingret. Förutom korrekt hantering är det bästa sättet att slippa smärtan att välja en lämplig lansett och blodprovstagare. Därför bör du tänka på hur användarvänlig blodprovstagaren (pennan) är och hur många steg du måste utföra för att ta provet. Ju färre steg, desto enklare hantering. Det är också viktigt att ställa in stickdjupet rätt. Det bör kunna fininställas så det passar dig. Med rätt inställning tränger lansetten inte längre in i vävnaden än nödvändigt. En annan viktig faktor är lanse...

Läs mer