Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Tesning på alternativa ställen (AST)

När du testar på alternativa ställen, till exempel handflatan, underarmen, låret eller vaden, måste du vara medveten om följande. Att testa på alternativa ställen är inte alltid så lyckat.

Vid vissa tidpunkter kan du inte mäta blodsocker på alternativa ställen eftersom värdet förändras snabbare i fingertoppen och handflatan än på de alternativa ställena. Eftersom värdena då är olika kan det leda till att du fattar fel beslut om behandlingen och skadar din hälsa.

Mätning från alternativa ställen kan utföras:

  • direkt före måltid
  • när du är fastande

Du får INTE mäta på alternativa ställen:

  • om det ännu inte har gått 2 timmar efter din senaste måltid
  • efter träning
  • om du är sjuk
  • om du misstänker att blodsockret är lågt
  • om du ofta inte märker att du har lågt blodsocker
  • under tiden du har maximal verkan av kortverkande insulin eller snabbverkande insulinanaloger
  • inom 2 timmar efter att du injicerat en kortverkande eller en snabbverkande insulinanalog.

Rådgör med din läkare/diabetessjuksköterska innan du använder dig av andra ställen än din fingertopp för blodsockertestning.

Ignorera ALDRIG symtomen på lågt eller högt blodsocker. Om resultatet av blodsockermätningen inte stämmer med hur du mår ska du göra ett nytt test från den tjockaste delen av fingertoppen för att bekräfta resultatet.