Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Att vårda en tonåring

Det är ingen hemlighet att det är svårt att vara tonåring. Det blir inte enklare om man dessutom får diabetes och ska sköta sin egen behandling. Detta är en viktig tid för hela familjen - din tonåring är otålig att få börja klara sig själv och vill förbereda sig för framtiden och vuxenvärlden. Men din vägledning och ditt stöd behövs fortfarande.

Det är viktigt att förstå att denna sjukdom kan drabba vem som helst, i vilken ålder som helst. På grund av barnets diabetes kommer du och ditt barn att ha ett större ansvar än andra, men det ska inte behöva försämra barnets livskvalitet. Faktiskt kan en ökad egenkontroll vara till nytta för barnet.

Även om diabetessjukdomen kan hållas under kontroll kan den ge skadliga och långvariga komplikationer. Det är viktigt att din tonåring inser betydelsen av god blodsockerkontroll redan nu, eftersom det minskar risken för komplikationer och gör att man får ett bättre liv som äldre.

För att säkra att ditt barn tar hand om sig själv på bästa sätt kan du utnyttja chansen att lära upp hela familjen. Uppmuntra din tonåring att träffa andra i samma ålder som har diabetes - och sök upp en föräldragrupp åt dig själv.

Prata med din tonåring

Tonåren är en särskilt känslig tid och en veritabel berg- och dalbana. Du kan inte ens gissa dig till vad tonåringarna tror, eller förvänta dig att de vet vad du tänker. Ta därför alla chanser du får att prata öppet om vad som händer i deras liv.

Detta är också en lämplig tid att prata med din son eller dotter som en vuxen. Du kan inte längre säga till dem vad de ska göra - du måste förhandla om regler och låta dem vara delaktiga i beslut som rör deras egenbehandling.

Tips om omsorg av tonåringar

  • Välj dina ord noga. Kalla inte blodsockret eller blodsockervärdet för ”bra” eller ”dåligt” utan säg i stället ”högt”, ”lågt” eller ”normalt”.
  • Bestäm hur du ska hantera situationen om blodsockret är högt. Straff är inte någon bra metod och kan leda till att du inte får veta sanningen nästa gång. Om det höga blodsockret beror på för mycket mat kan du berömma din tonåring för att ha varit ärlig och göra upp en plan för att det inte ska hända igen.
  • Låt inte allt du säger handla om diabetes. Du kan fråga ”Hur var det i skolan i dag?” eller ”Hur var det på träningen?” - inte bara ”Hur var ditt blodsocker i dag?”
  • Låt aldrig ditt barn använda sin diabetes som ursäkt. Förklara att om de försöker använda diabetes som grund när de vill göra något kan det lika lätt användas för att hindra dem från att göra det de vill.
  • Berätta om din oro för senkomplikationer men använd det inte som skrämselmetod. Det kan få motsatt effekt - ditt ban kan börja tro att det inte är någon mening med att sköta sin diabetes.
  • Låt din tonåring prata med läkaren i enrum. De kommer inte bara att prata mer öppet om sina tankar, utan kan även få råd direkt från läkaren vilket kan lätta lite på din börda.
  • Viktigast av allt för din tonåring är konsekvens och disciplin. Ibland tycker föräldrarna synd om sin son eller dotter som har diabetes och försöker underlätta för dem genom att vara mer flexibel på andra områden. Det hjälper inte i längden - det kan faktiskt göra det svårare för din tonåring att klara sig ute i världen.