Accu-Chek Multiclix

 
Funktioner

Accu-Chek Multiclix blodprovstagare är enkel att använda och med den unika Clixmotion-tekniken är blodprovstagningen skonsammare. Accu-Chek Multiclix blodprovstagare har följande funktioner:

 • Lansettrumma laddat med sex lansetter – ingen lansetthantering
 • Extra hygieniska, enkla och snabba lansettbyten
 • Så gott som smärtfri blodprovstagare
 • 11 olika stickdjup
Specifikationer
Accu-Chek Multiclix levereras inte tillsammans med nya blodsockermätar-kit, men
den finns fortfarande kvar på marknaden för de som använder den sedan tidigare.

 

Blodprovstagaren
 • Stickdjupsinställning: 11 inställningar, lätt att ställa in
 • Stickdjupsområde: 0,7 till 2,2 mm
 • Förberedelse: Tryck ned laddningsknappen, när blodprovstagaren är laddad ser man en gul prick i den genomskinliga utlösaren.
 • Vikt: 21 g
 • Miljöhänsyn:
  • Miljövänlig plast
  • Biokompatibelt material
  • Fri från latex
 • Kompatibel för alternativa provtagningsområden (AST): Ja
 • Hållbarhet: >5000 stick

 

Specifikationer för trumman:
 • Antal lansetter per trumma: 6
 • Visning av lansett status: Ja, antal oanvända lansetter indikeras
 • Särskiljning mellan nya och använda trummor: Ja, genom den blåa ringen och det röda märkets positioner.
 • Återanvändning av använda/borttagna trummor: nej
 • Återanvändning av lansetter: Ja, för aktuell lansett, tidigare lansetter kan inte återanvändas.
 • Säkerhetssystem:
  • Täckt nål
  • Ingen möjlighet till stick med trumma
 • Byte till nästa lansett: På begäran medan blodprovstagaren inte är laddad
 • Byte av trumma: Närsomhelst
 • Utbyte av hel trumma: Manuellt
 • Kassering av trumma: Kan slängas i hushållssopor
 • Steril hållbarhet: 4 år

 

Specifikation för lansett:
 • Nåldiameter: 0,3 mm
 • Silikontäckt: Nej
 • Fri från latex: Ja
 • Nålsnitt: 3 fasetter
Bilder
Användning

Hur du hanterar blodprovstagaren

För att byta trumma, ta bort huven från blodprovstagaren. Sätt i en ny trumma – den blå ringen först – tills den klickar på plats. Sätt tillbaka Huven. Den första lansetten är klar att användas. Du kan lätt ställa in stickdjupet genom att vrida på ringen för djupinställning. Ju högre siffra desto större är sticksdjupet. För att förbereda provtagaren, tryck ner laddningsknappen som på en kulspetspenna, så långt du kan. Utlösaren färgas gul när blodprovtagaren är klar att användas. Pressa blodprovstagaren mot utsidan av fingerspetsen eller alternativt område, och tryck på utlösaren ( den gula markören ) som mattar fram lansetten och sticks in i huden.

Var god notera: Den första bloddroppen kan användas för glukoskontroll

 

Hur du flyttar fram en ny lansett

När du sätter i en ny trumma visas en skala med 5 vita staplar som indikerar att 5 lansetter är tillgängliga. En ny lansett kan väljas genom att vrida på laddningsknappen. När du vrider tillbaka laddningsknappen kommer antalet vita staplar att ha minskat med en.

 

Hur du använder AST kåpan

Ta bort den blåa huven från blodprovtagaren. Sätt fast den genomskinliga AST kåpan gjord i plast och vrid inställningsringen tills du når vald inställning. Ladda blodprovtagaren och placera AST kåpan stadigt mot valt område. Tryck på utlösaren för att matta fram lansetten för stickning.

För mer information om hur du använder din blodprovtagare, var god läs din Accu-Chek Multiclix- manual.